Bilder av Gamle Museet

Gamle Museet design element, strek seperator.png

Her kan du se bilder av Gamle Museet under forskjellige settinger, bordoppsett og bruksområder. Våre lokaler er svært allsidige og kan tilpasses alt fra selskaper, bryllup, konserter og scene til teater, kurs og konferanser.