Miljøfyrtårnet Gamle Museet

 

Miljø og bærekraft i fokus

Som en stor aktør i serveringsbransjen tar vi miljø på alvor, og ønsker å bidra til en bærekraftig drift så langt det lar seg gjøre. Vi på Gamle Museet er derfor stolte over at vår bedrift er blitt sertifisert Miljøfyrtårn.  

Vi har tatt en prat med vår miljøansvarlig Aneta. 

Miljøansvarlig Aneta Adamczyk og daglig leder Luis Sanne

Miljøansvarlig Aneta Adamczyk og daglig leder Luis Sanne

 

Hva betyr det for deg at Gamle Museet er sertifisert Miljøfyrtårn?

Jeg er veldig opptatt av miljø og forstår at det vi gjør i hverdagen påvirker naturen og klimaet. Med denne sertifiseringen dokumenterte Gamle Museet sin miljøinnsats og viste samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er et viktig – og faktisk Norges mest brukte – sertifikat. De stiller ulike krav til en mer miljøvennlig drift og bedre arbeidsmiljø som har blitt oppfylt og gjennomført.

Jeg er glad for at jeg fikk ansvaret for et prosjekt som er et kvalitetsstempel og øker bedriftens markedsverdi, samt viser at vi har kunnskap innenfor fagområdet.

Hvilke kriterier måtte Gamle Museet oppfylle for å bli sertifisert?

Vi måtte bevise at vi har gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi har etablert et fungerende HMS-system og nye rutiner for innkjøp og kildesortering. Vi jobber stadig med å optimalisere og redusere avfall og energibruk. 

Hvilke grep har Gamle Museet gjort for å bli sertifisert?

Vi har samlet opp og analysert grundig alle tall når det gjelder energibruk og avfallshåndtering. I tillegg har vi gått gjennom våre leverandører og produkter som vi kjøper fra dem. De fleste av våre samarbeidspartnere er opptatt av å ta vare på miljøet, og er allerede sertifiserte. 

Vi har også gjort enkle grep og markert miljøstasjonene bedre, slik at det blir enda enklere for gjester og ansatte å kildesortere. Sammen med ledelsen har jeg utarbeidet en langsiktig handlingsplan. Veien videre blir å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak som har stor betydning for miljøet. Vi skal jobbe tett for å gjennomføre og nå alle de fremtidige målene våre.  

Hva tenker du blir Gamle Museets viktigste bidrag til miljøbevissthet?

Målet vårt er å redusere bedriftens belastning på miljøet så godt som mulig. Det innebærer å øke medarbeidernes miljøbevissthet og kompetanse, stille krav til våre leverandører, fokusere på eget ressurs- og energiforbruk, sørge for miljøvennlig avfallshåndtering og sikre et godt arbeidsmiljø. 

Miljøarbeidet vil fortsette og forsterkes i tiden som kommer.